Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - 33 năm xây dựng và trưởng thành.