KẾ HOẠCH NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM HỌC 2020-2021

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Bình, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG

 NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8

 

Thực hiện công văn số 280/ SGDĐT- GDTXngày 08/04/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc hướng dẫn tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8;

Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh xây dựng kế hoạch về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại nhà trường như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

- Tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam lần thứ 8”, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “văn hóa đọc” dưới những hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, NV và học sinh toàn trường. Nâng cao nhận thức của học sinh và cộng đồng dân cư về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Tạo ra một không gian trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

- Các hoạt động tham gia hưởng ứng cần được tổ chức phù hợp với việc chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay với các nội dung thiết thực, hiệu quả.

  1. Nội dung và hình thức tổ chức

- Tổ chức tuyên tuyền, vận động cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn các kĩ năng tìm kiếm thông tin, kĩ năng chọn sách phù hợp với bản thân bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tiễn và mang lại hiệu quả cao.

- Vận động, khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các câu lạc bộ sách với nhiều hình thức đa dạng như sử dụng mạng xã hội.

-  Đoàn thanh niên tổ chức cho học sinh nhà trường tham gia thi viết bài “Cuốn sách tôi yêu” “Corona-cùng đọc sách”, về cuốn sách mà em yêu thích, BGK thu bài qua gmail, Zalo.

- Phát động việc quyên góp sách ủng hộ cho Câu lạc bộ sách và hành động của nhà trường.

- Khuyến khích phụ huynh học sinh đọc sách cùng con tại nhà (sách giấy, sách diện tử, …); hướng dẫn con cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc các cuốn sách hay.

  1. Tổ chức thực hiện

- Thời gian tham gia hưởng ứng các hoạt động Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 từ ngày 12/4/2021 đến ngày 12/05/2021.

- Công đoàn nhà trường triển khai các hoạt động hưởng ứng đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong cơ quan.

- Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biên, tuyên truyền các hoạt động đến toàn bộ học sinh nhà trường.

- Cán bộ thư viện cùng với câu lạc bộ sách - hành động xây dựng kế hoạch thi viết với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu” “Corona-cùng đọc sách”, và tiếp nhận, tổng hợp việc quyên góp, ủng hộ sách để báo cáo với Ban Chỉ đạo.

 

Nơi nhận:

  • Sở GD&ĐT Thái Bình (để B/C)
  • Công Đoàn, Đoàn TN
  • Lưu văn phòng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Xuân Vinh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 53
Tháng 05 : 379
Năm 2021 : 4.713